Chemie (UFI-code)

coderen-van-vaten-met-sjablonen-(SSC) Coderen-in-de-chemie-met-quickcoders-in-Atex-zone Handmatig-labelen-van-containers-met-GHS-label-in-twee-kleuren-in-de-chemie-met-Kortho-CAB-labelprinters

Coderen van chemische producten

Het coderen van chemische producten is aan strenge regelgeving gebonden. Hiernaast wordt deze regelgeving steeds verder uitgebreid met nieuwe vereisten. Het moeten ompakken, weggooien of (erger nog) terugroepacties van producten door foutcoderingen brengt daarom hoge kosten met zich mee. Het is daarom van belang om foutcoderingen uit te sluiten, maar ook om een flexibel labelmanagement systeem te hebben waar snel en eenvoudig additionele labelelementen in kunnen worden doorgevoerd. Dit rekeninghoudend met eventueel verschillende labeleisen per afnemer.

UFI-code printen op uw chemische producten?

Per 1 januari 2020 wordt het wettelijk verplicht om op de etiketten van producten die zijn ingedeeld voor gezondheids- of fysieke gevaren een UFI-code aan te brengen. Deze Unique Formula Indetifier is een 16 cijferige code die bedoeld is om gifcentra te informeren over de gevolgen van een incident met chemische stoffen. Met deze UFI-code kunnen Gifcentra de bestanddelen goed indentificeren en adeqaat medisch advies geven.

UFI-CODE aanbrengen

Uit: Leaflet ECHA-18B-02-NL

Moet de UFI-code altijd op het etiket vermeld worden?

De UFI moet worden afgedrukt of bevestigd op het etiket van al uw producten die gevaarlijke mengsels bevatten. Indien de producten niet geëtiketteerd zijn – zoals sommige producten die op industrieterreinen worden gebruikt –, mag de UFI worden vermeld in het veiligheidsinformatieblad.

Wat zijn de regels voor een UFI-coder op het etiket?

Het acroniem ‘UFI’ (hetzelfde in alle EU-talen en-alfabetten; het blijft onvertaald) wordt in hoofdletters geschreven en gevolgd door een alfanumerieke code van 16 tekens. De code is in vier blokken verdeeld, die ieder gescheiden worden door een koppelteken. Er zijn geen voorschriften vastgesteld voor bijvoorbeeld het type en de grootte van de letter, maar de UFI moet duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het product staan. Gezien de variatie in etiketafmetingen en andere etiketteringseisen waarvoor ruimte op het etiket nodig is, moet de UFI zodanig worden geplaatst dat de code makkelijk te vinden is (bijv. dicht bij de streepjescode of gevarenpictogrammen). In feite beslist u zelf welke wijze van afdrukken of bevestigen van de UFI het meest doeltreffend is voor de communicatie met vergiftigingencentra.

Vanaf wanneer moet de UFI-code op het etiket staan?

Uw bedrijf is verplicht uiterlijk op 1 januari 2020 de UFI en andere productinformatie in het nieuwe, gestandaardiseerde format aan te melden voor mengsels die bestemd zijn voor consumentengebruik. Mengsels bestemd voor professioneel gebruik moeten op uiterlijk 1 januari 2021 zijn aangemeld en mengsels voor industrieel gebruik pas uiterlijk 1 januari 2024. Mengsels die al op de markt zijn, moeten voor het einde van de overgangstermijn aan de eisen voldoen, wat betekent dat uiterlijk 1 januari 2025 alle op de markt zijnde producten in kwestie moeten zijn voorzien van een etiket waarop de UFI is vermeld. Bedrijven moeten de etiketten met de UFI’s klaar hebben voor de uiterste termijn waarop ze deze productinformatie moeten overleggen aan de vergiftigingencentra. In de praktijk betekent dit dat uw bedrijf het aanmaken van UFI’s en het drukken van de vereiste etiketten zorgvuldig moet plannen, zodat alles ruim voor het verstrijken van de betreffende termijnen is afgerond – dat kan al vanaf vandaag.

Kortho heeft altijd de juiste oplossing!

Neem contact met ons op voor een gratis uitgebreide inventarisatie. Hi-Res Inkjet, Thermal-transfer (TTO), Labelprint, Kleinkarakterinkjet (CIJ), Hotprint.

Branchegerichte oplossingen voor het coderen van chemische producten

Het voorkomen van foutcoderingen wordt bereikt door fouten in de inkomende data uit te sluiten, maar ook door coderingen achteraf fysiek te controleren. Dit in combinatie met naadloos in dit proces te integreren apparatuur zoals een 2 kleuren GSH labelprinter. Een flexibel labelmanagement systeem gebruikt vervolgens zelf te wijzigen labeltemplates met variabele invoervelden. De template haalt de informatie dan real-time op vanuit een database of ERP systeem. Labelwijziging zijn zo in één keer zelf door te voeren voor alle producten i.p.v. 1 voor 1 per labelbestand.

 

Nooit meer duur en fout coderen met de Kortho Bespaar- en Codeergarantie. Vraag een gratis inventarisatie aan!