Voorkom human error

Minimaliseer-menselijke-fouten-bij-selecteren-van-Label-door-Labelautomatisering-

Geef geen ruimte aan menselijke fouten

Een groot deel van codeerfouten hebben een menselijke oorzaak. Denk hierbij aan het verkeerd instellen van de apparatuur, een verkeerde labelselectie, of een combinatie hiervan. Naast onoplettendheid zijn een onnodig gecompliceerd, niet gebruiksvriendelijk proces of communicatieve (taal)barrières veelgehoorde redenen bij operators. De oplossing ligt dan ook in het inbouwen van automatische controles en het terugbrengen van menselijke handelingen tot een absoluut minimum.

Automatische controles, warnings en gebruikersrechten

Het uitsluiten van menselijke fouten wordt bereikt door er simpelweg geen ruimte meer voor te geven. Dit begint dan ook met een inventarisatie van welke exacte handelingen er verricht moeten worden om een productierun te starten. Daar waar fouten voor kunnen komen worden deze dan afgedekt. Denk hierbij aan waarschuwingen op het operator scherm bij onlogische label/lijnselecties, het werken met iconen i.p.v woorden (bij taalproblemen) of het toekennen van bepaalde rechten voordat iets gewijzigd kan worden.
Minimaliseer-menselijke-fouten-bij-selecteren-van-Label-door-Labelautomatisering-autocheck-foutmelding--

Downloads

 

Nooit meer duur en fout coderen met de Kortho Bespaar- en Codeergarantie. Vraag een gratis inventarisatie aan!